Skip to content

ข้อควรคำนึงก่อนที่จะออกแบบเว็บไซต์

ในขั้นตอนหรือกระบวนการออกแบบสร้างเว็บไซต์มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ผู้ออกแบบควรจะต้องคำนึงถึงถึงก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ฉะนั้นก่อนออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงองค์ประกอบ ดังนี้

  1. เข้าถึงได้ง่าย หมายถึงหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ควรออกแบบให้มีรูปแบบ หรือลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน ใช้งานได้สะดวก ไม่จำเป็นต้องมีตัวอักษรวิ่งเคลื่อนไหวไปมาตลอด เพราะจะทำให้รบกวนสายตาของผู้ที่เข้ามาดูเว็บเพจก่อให้เกิดความรำคาญ
  2. มีความสม่ำเสมอ การจัดวางต้องมีรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น หน้าตาเว็บ, ภาพกราฟฟิก,โทนสี ก็เพื่อที่จะทำให้ผู้เข้ามาใช้งานรู้สึกว่าหน้าต่างเว็บไซต์แต่ละเว็บมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย
  3. ความเป็นเอกลัษณ์เฉพาะตัว คือการออกแบบเว็บไซต์ที่ควรสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนั้นจุดเด่นยังสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกของผู้ที่ออกแบบได้เป็นอย่างดี อาจะใช้เป็นสีสัน ตัวอักษร กราฟฟิก การจัดเรียงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้สร้างเว็บไซต์
  4. เนื้อหาที่มีสาระประโยชน์ หมายถึงนอกจากรูปร่างหน้าต่างของเว็บไซต์แล้ว การออกแบบเนื้อหาก็มีประโยชน์และเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ดังนั้นผู้ออกแบบอย่าลืมคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากทั้งส่วนของการคัดเลือก การจัดเตรียม การตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความใหม่สดเสมอ
  5. ระบบ Navigation ไม่ยุ่งยาก ซึ่งการออกแบบระบบ Navigation จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ควรวางในตำแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งคงอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกหน้า พร้อมกับมีคำอธิบายประกอบไว้อย่างเด่นชัด เพื่อที่ผู้ใช้งานจะไม่เกิดความสับสนหลงทางในการเข้าใช้งาน
  6. มีความชัดเจน คือ เนื้อหาในเว็บไซต์จะต้องแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของเว็บไซต์ เนื่องจากในเว็บนั้นจะเป็นการสื่อสารสารพัดเรื่องที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ทำอะไรต่อได้มากมาย ผู้ออกแบบจึงควรต้องพยายามแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเว็บไซต์ต้องการนำเสนอเนื้อหาอะไร เพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจสิ่งที่ตัวเองต้องการ
  7. ระบบใช้งานมีความถูกต้อง คือ สามารถใช้งานแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลต้องใช้งานกรอกข้อมูลได้จริง ใช้งานได้จริง สร้างลิงค์ต่างๆเชื่อมโยงไปยังหน้าที่ถูกต้อง ระบบการทำงานในเว็บไซต์จึงต้องมีความแน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  8. รูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน การออกแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ใช้งานที่ไหนก็ตามสามารถเข้าใช้งานได้ เพราะเว็บไซต์ส่วนมากมักจะออกแบบให้มีรูปแบบคล้ายคลึงกันและระบบการใช้งานที่ไม่มีความแตกต่างกันเสียเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าหน้าตาของเว็บไซต์จะไม่เหมือนกับเว็บอื่น เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บได้รับความสะดวกสบาย

จากหัวข้อทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของข้อควรคำนึงถึงก่อนที่จะออกแบบหรือพัฒนาสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานคะ