Skip to content

ลักษณะของเว็บไซต์ที่ดีควรเป็นอย่างไร ???

ปัจจุบันมีเว็บไซต์อยู่มากมายบนโลกอินเตอร์เน็ต ที่ให้ผู้ต้องการใช้งานได้เลือกใช้อย่างตรงตามความต้องการ มากที่สุด ฉะนั้นการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลได้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง คราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าลักษณะของเว็บไซต์ที่ดีเป็นอย่างไร

  1. มีโครงสร้างที่ชัดเจน การออกแบบเว็บไซต์ผู้ออกแบบควรจัดโครงสร้างหรือจัดวางระเบียบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน แบ่งเนื้อหาออกเป็นสัดส่วนให้มีความสัมพันธ์อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น
  2. มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เพราะเว็บไซต์ที่มีลักษณะการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก จะช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกคุ้นเคยและสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องเสียเวลากับการทำความเข้าใจ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรสร้างให้ปุ่มกำหนดทิศทางการใช้งานอย่างเหมาะสม ชัดเจน โดยเฉพาะพวกปุ่มที่ควบคุมเส้นทางการเข้าสู่เนื้อหา (Navigation) อาทิ การเดินหน้า ถอยหลัง หากเว็บไซต์มีเว็บเพจจำนวนมากก็อย่าลืมทำแผนผังของเว็บไซต์ไว้ด้วย เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกการใช้งานให้กับผู้ใช้
  3. มีการเชื่อมโยงที่ดี สำหรับลักษณะของการใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยง ควรกำหนดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน แต่มีข้อควรระวังเรื่องตำแหน่งการเชื่อมโยงด้วย กรณีที่ใช้คำเชื่อมโยงจำนวนมากกระจายทั่วไป จะส่งผลทำให้ผู้ใช้เกิดการสับสน เพราะอย่างนั้นการเชื่อมโยงจึงต้องกระชับ สั้น ได้ใจความ รวมทั้งทำจุดเชื่อมโยงให้กลับไปสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ที่กำลังใช้งานอยู่ เพื่อป้องกันการหลงทาง
  4. ความเหมาะสมของหน้าจอ การนำเสนอเนื้อหาบนหน้าจอแต่ละหน้าควรเป็นแบบสั้นๆ กระชับ และมีความเป็นปัจจุบัน พยายามอย่าใช้หน้าจอที่มีลักษณะเป็นแบบเลื่อนขึ้นลง แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้นำข้อมูลที่สำคัญอยู่บริเวณด้านบนสุดของจอ รวมทั้งการเลือกใช้ภาพพื้นหลังไม่ควรใช้สีสันที่ฉูดฉาดเกินไป เพราะไปลดความความน่าสนใจของเนื้อหาลง เน้นภาพที่เป็นโทนสีอ่อนๆ หรืองดการใช้พวกภาพเคลื่อนไหวหรือตัวอักษรวิ่งซึ่งอาจจะไปรบกวนการดูข้อมูล สำหรับตัวอักษรที่นำมาแสดงบนหน้าจอภาพต้องเลือกแบบขนาดที่อ่านได้ง่าย ไม่เน้นสีสันหรือลวดลายมากเกินจำเป็น
  5. มีความรวดเร็ว เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมีผลต่อการใช้งาน ยิ่งถ้าใช้เวลาแสดงผลนานผู้ใช้ก็จะเกิดอาการเบื่อหน่าย และหมดความสนใจกับเว็บ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการแสดงผลนานมาจากการใช้ภาพกราฟฟิกหรือพวกภาพเคลื่อนไหว ถึงแม้ว่าจะช่วยสร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเวลาที่ออกแบบควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาพขนาดใหญ่เหล่านี้ และพยายามใช้กราฟฟิกให้น้อยที่สุด ทั้งนี้จึงไม่ควรใช้มากเกินกว่า 2-3 บรรทัดของแต่ละหน้าจอ

ข้อมูลอ้างอิง : https://wasalee33.blogspot.com