Skip to content

สร้างเว็บไซต์อย่างไร ถึงจะดูน่าสนใจ

ในปัจจุบันนี้เกือบแทบทุกบริษัทต่างก็ต้องสร้างเว็บไซต์เป็นของบริษัทตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า-บริการ บอกเล่าความเป็นมาของบริษัท รวมทั้งยังเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างหนึ่งให้ลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ได้มีโอกาสมาเลือกซื้อ ฉะนั้นการสร้างเว็บไซต์ให้ดูดี น่าสนใจ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการจะสื่อออกไปอีกด้วย วันนี้เรามีเทคนิคการสร้างสรรค์เว็บไซต์ให้น่าดึงดูดความสนใจมาฝากกันคะ

  1. กำหนดจุดประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์

การที่จะสร้างเว็บไซต์ทางธุรกิจสิ่งสำคัญมากที่สุดคือการกำหนดวัตุประสงค์ให้ชัดเจนว่าบริษัทต้องการทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่ออะไร อย่างเช่น ใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้า, ช่องทางการแนะนำสินค้า, ช่องทางในการแจ้งข่าวสารออกสู่ลูกค้า หรือ ใช้เป็นการสื่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารกันเองภายในองค์กร เป็นต้น เมื่อผู้ออกแบบสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะดำเนินการได้แล้ว ก็จะทำให้กำหนดกรอบและรายละเอียดในส่วนอื่นๆของขั้นตอนต่อไปได้ชัดเจนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

  1. ออกแบบ Content ให้เป็นแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์

เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำเว็บไซต์ได้เรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญรองลงมาก็คือ Content หรือเนื้อหา เพราะเนื้อหาจะเป็นส่วนที่บ่งบอกรายละเอียดทั้งหมดที่เจ้าของต้องการนำเสนอ อาทิ บทความ ข่าวสาร แบบฟอร์ม รายละเอียดของสินค้า และบริการ ประวัติบริษัท รายชื่อของกรรมการบริหาร หรือแม้กระทั่งผลประกอบการที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งการจัดวางสามารถที่จะจัดหมวดหมู่แยกออกมาเป็นแต่ละประเภทได้ นอกจากนั้นการจัดทำเนื้อหาในการนำเสนอต้องมีความถูกต้องชัดเจน แม่นยำ ตรงกับสิ่งที่ผู้เข้ามาใช้เว็บไซต์ต้องการ

  1. ลูกเล่น กราฟฟิก วีดีโอ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

เว็บไซต์ของคุณจะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นหากคุณเพิ่มลูกเล่นที่สามารถดึงดูดความน่าสนใจด้วยภาพถ่าย ภาพวาด ภาพกราฟฟิก หรือวีดีโอต่างๆ เช่น ภาพถ่ายของสินค้า ภาพถ่ายของบริษัท กราฟฟิกที่ใช้ตกแต่งพื้นหลัง และวีดีโอแนะนำกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณดูมีอะไรให้น่าค้นหามากขึ้นทีเดียว

  1. Layout และการตกแต่งเว็บไซต์

เรื่องความสมดุลของการวางโครงสร้างก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างเว็บไซต์ต้องจัดวางให้มีสัดส่วน ไม่มากหรือน้อยเกินไปจนขาดความพอดี ถ้าอัดเนื้อหาเข้าไปมากจะทำให้เว็บไซต์ดูน่าเบื่อผู้เยี่ยมชมจะเข้ามาดูได้ไม่นานก็จะออกไปเพราะเกิดความงง สับสน ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ แต่ถ้าหากการจัดวาง Layout มีรูปแบบที่สวยงาม เป็นระเบียบ เข้าใจได้ง่าย ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัทออกมาก็จะส่งผลให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ไม่น้อย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สินค้าของบริษัทจะเข้าสู่สายตาของมหาชนได้เป็นจำนวนมากคะ